Firma "GRASANT” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zakup i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych typu B2B i B2E w firmie Grasant.

Głównym celem projektu jest wdrożenie i zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, w szczególności: - rozwiązań wspomagających bieżącą działalność w przedsiębiorstwie B2E - nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych B2B. Wdrażany system informatyczny będzie wspomagał zbieranie danych na temat procesów zachodzących w firmie oraz sprawniejsze i dokładniejsze podejmowanie decyzji. Realizacja tych zadań doskonale wpisuje się w cel tematyczny poddziałania 02.01.02 RPO WO Wsparcie TiK w przedsiębiorstwach: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wdrożenie tych rozwiązań wpłynie na jakość obsługi klientów, kontrahentów i codzienną pracę wszystkich użytkowników korzystających z systemów. Wartość projektu: 830 373,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 404 384,90 PLN