Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (DZ.U.UE.L. 2016.119.1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Grasant Sp.z o.o.   z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 103b.

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji  na podstawie art.6 ust.1 lit.a i c.
  2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownik działu kadr oraz zarząd przedsiębiorstwa.
  3. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 1 miesiąc od dnia przesłania/dostarczenia CV.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani / Pan iż, przetwarzane Pani /Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów ochrony danych osobowych.
  7. Podanie przez Pani /Pana danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
  8. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  9.  Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez  Grasant Sp.z o.o., ul. Opolska 103B, 47-300 Krapkowice, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922).