Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Celem projektu jest pozyskanie środków na sfinansowanie zakupu surowców i materiałów pomocniczych niezbędnych do procesu produkcji oraz terminowe regulowanie faktur od podwykonawców. Pozwoli to nam na utrzymanie płynności dostaw i terminowe realizowanie zamówień od Naszch kontrahentów. Wartość projektu oraz wkład Funduszu Europejskiego wynoszą 270 779, 40zł.